ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะพักฟื้น  Sirin Healthcare (แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด)


 084 4584591 098 2463599  

   

  ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สิรินเฮลท์แคร์ รับดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะพักฟื้น  ทั้งผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ หรือผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ที่ต้องการ การดูแลระยะยาว เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต หลงลืม พาร์กินสัน ให้อาหารทางสายยาง ผู้ป่วยแผลกดทับ ฯลฯ โดยทีมบริหารและบุคลากรทางการแพทย์ดูแลอย่างมืออาชีพ ผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลอย่างดีในทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ รวมถึงกิจวัตรประจำวันต่างๆ เน้นการฟื้นฟูโดยนักกายภาพบำบัด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประสบการณ์การดูแลกว่า 6 ปี

Visitors: 12,584