ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น  Sirin Healthcare (แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด)

เกี่ยวกับเรา

     ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สิรินเฮลท์แคร์ แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด เปิดให้บริการรับดูแลผู้สูงอายุทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ ผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น อัมพฤกษ อัมพาต หลงลืม ทั้งแบบไป-กลับและอยู่ประจำ โดยทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์แบบสหวิชาชีพที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพและความเข้าใจ ผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลอย่างดีทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมรวมถึงดูแลกิจวัตรประจำวันต่างๆ อาทิ อาบน้ำ แต่งตัว ป้อนอาหาร รวมทั้งการออกกำลังกายภายใต้การดูแลของนักกายภาพบำบัดและการจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆในทุกๆวัน

     สถานที่กว้างขว้างกว่า 250 ตรม. บรรยากาศร่มรื่น รับดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยต้องการการดูแล การทำกายภาพบำบัด การทำหัตถการทางการพยาบาลต่างๆ


บุคลากรและทีมงาน

  • ทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ
  • นักกายภาพบำบัดประจำและกิจกรรมบำบัด
  • นักโภชนาบำบัด
  • ผู้ช่วยพยาบาล

 

Visitors: 12,127