บรรยากาศและกิจกรรม

 

กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด

 

 •    เน้นการฝึกและกระตุ้นสมอง ความจำ พัฒนาศักยภาพ ฟื้นฟูการทำกิจวัตรประจำวัน
 •    เน้นฝึกทักษะความสามารถในการใช้กำลังแขน ขา และการทรงตัว
 •    เน้นกิจกรรมนันทนาการที่ผ่อนคลายความเครียดและการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
 •    กิจกรรมทำบุญตักบาตร สวมนต์ไหว้พระก่อนนอน
 •    กิจกรรมผู้สูงอายุสปาเท้า นวดไทย

 

ภาพรวมกิจกรรม 2558      

 • ทำบุญตักบาตร

 • ร้องรำทำเพลง

 • วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558

 • รับประกาศนียบัตรจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 • 17 กันยายน 2558

 • พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 • สงกรานต์ 2559

 • ทำบุญตักบาตร

 • ฺBig cleaning Day

 • กิจกรรมกลุ่ม

Visitors: 12,127